Homepage

Podvečer v arboretu se školní družinou

V pátek 14. června 2019 jsme uspořádali poslední společnou akci pro děti z ŠD a ŠK a pro jejich rodinné příslušníky. Sešlo se nás celkem 37 (21 dětí a 16 dospělých). Sraz byl u velké školy, odkud byl pěší přesun do arboreta Střední lesnické školy ve Šluknově. Zde byl pro děti připraven závod, při kterém plnily všestranné úkoly (chůze na chůdách, skok v pytli, hod na cíl, poznávačka stromů, určování teritorií zvířat, puzzle, apod.). S jednotlivými stanovišti pomáhali rodiče a přátelé školy. Po absolvování závodu následovalo občerstvení v podobě opečených špekáčků. Následně bylo vyhlášení výsledků a každý z účastníků obdržel pamětní list a sladkou odměnu. Poté bylo započato čekání na setmění, aby mohla být zahájena „stezka odvahy“, při které děti procházely arboretem, trasou již vytyčovaly svíčky ve sklenicích. Vrcholným prokázáním odvahy bylo podepsání účastnického listu, u kterého držel stráž duch Ferda. Většina přítomných dětí stezku absolvovala, za což obdržely glejt a sladkou odměnu.

 

Nezbývalo nám již nic jiného, než uklidit po sobě odpadky, obléknout si reflexní prvky, zapnout baterky a čelovky a společně vyrazit zpátky ke svým domovům do Šluknova. V tuto chvíli se vydal „světluškový pochod“ od arboreta do Šluknova.

 

Na základě ohlasů dětí i dospělých soudíme, že i letos se tato akce setkala s velmi kladným ohlasem a těšíme se opět za rok.

 

Děkujeme Ing. Robertu Petrouškovi a Mgr. et Bc. Rudolfu Sochorovi za umožnění realizace této akce v prostorách arboreta Střední lesnické školy ve Šluknově. Velký dík patří všem zúčastněným rodičům a přátelům školy, bez jejichž pomoci bychom nebyli schopni akci realizovat.

 

 

Vychovatelé z ŠD (T. R., M. Š., R. CH. a L. B.) a děti z ŠD a ŠK

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com