Homepage

DUBEN VE ŠD 3

V dubnu se ve ŠD 3 mnohé událo. Pilně jsme se připravovali na velikonoční svátky, vyráběli jsme, malovali a skládali různé básničky k tomuto svátku. Venku jsme malovali velikonoční vajíčka a ty jsme věšeli na rozkvetlý strom na školní zahradě.

Venku nám počasí přálo, tak jsme chodili na školní hřiště a tam si hráli různé hry, např. přetahovanou s lanem, podlézání lana, fotbal, vybíjenou...

Připomněli jsme si datum 22. 4. - Den Země úklidem našeho města. Sbírali jsme odpadky po Šluknově. V družině si každý namaloval svoji zeměkouli.

Také jsme se připravovali na čarodějnický den. Každý si vytvořil svoji čarodějnici, kterou si odnesl domů a mohl ji upálit.

Využívali jsme ke sportování naše nové hřiště vedle naší družiny, kde máme novou lanovou pyramidu a zvonkohru.

 

Děti a vychovatelka ze ŠD3

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com