Homepage

ŠD 1 a ŠD 2 na návštěvě v zařízeních Technických služeb Města Šluknov

V návaznosti na Den Země, který připadá na 2. dubna, jsme se s naší družinou vydali na exkurzi do dvou zařízení Technických služeb Šluknov, která přímo přispívají k ochraně našeho životního prostředí.

 

2. května naše kroky zamířily do „SBĚRNÉHO DVORA“, kam lidé mohou odvážet a třídit odpad ze svých domovů. Jsou zde umístěny kontejnery na železo, směsný odpad, papír, dřevo, ale také sudy na oleje, kontejnery na vyřazené ledničky, pračky, myčky, …. Dověděli jsme se, že se zde rozebírají již vyřazené elektrospotřebiče, ze kterých se získávají zpět použité suroviny, jako je například zlato a další vzácné kovy.

 

16. května jsme se vydali do „KOMPOSTÁRNY“. Zde je ukládán bioodpad – posekaná tráva, větve, stromy, ale také třeba skořápky. Bioodpad je svážen speciálním vozem, který vyváží hnědé popelnice, do kterých obyvatelé našeho města, ale i přilehlých obcí, ukládají již zmíněné odpadky. Rovněž i sem mohou odpad vozit lidé sami. Speciální stroj vše rozemele, promíchá a následně nasype do řádků, ve kterých zraje kompost, který se musí pravidelně obracet, dokud proces zrání není dokončen. Kompost je následně využíván lidmi na zahrádkách a také na městských záhonech.

 

Obě návštěvy se nám moc líbily, dověděli jsme se spoustu nových věcí a děkujeme paní Petře Uchytilové za pěkný výklad.

 

 

Děti z ŠD 1 a ŠD 2 a vychovatelé

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com