Homepage

Literární soutěž "Souboj čtenářů"

Na konci ledna 2018 se 6. ročníky přihlásily do literární soutěže Souboj čtenářů v rámci projektu Rosteme s knihou. Naším úkolem bylo přečíst 5 knižních titulů. Soutěže se účastnilo celkem 15 žáků z 6. A a B. Měli celkem 3 měsíce na to, aby přečetli minimálně dva tituly a vytvořili si ke každému dílu poznámkový blok, který jim měl pomoci při online testu.

16. dubna proběhlo online kolo soutěže, všichni zúčastnění se podíleli s pomocí svých zápisků na zodpovězení 25 otázek s časovým limitem 30 minut. Šesťáci ukázali schopnost spolupracovat a zorganizovat se v rámci čtenářské skupiny. Důležitou roli hrála zapisovatelka odpovědí, která musela zachovat chladnou hlavu. Žáci si průběh soutěže a čtení samotné velmi užili.

V soutěži jsme se umístili na 92. místě (ze 105 škol z celé ČR). Musím však podotknout, že jsme se zúčastnili soutěže poprvé, některé školy se hlásí do soutěže pravidelně a ví, co od testu očekávat, jak se na něj připravit. Otázky byly velmi těžké, odpovědi po nás požadovali do detailu zodpovězené.

Velmi chválím motivaci dětí, jejich spolupráci a zájem o podobné soutěže i v následujícím škol. roce.

Mgr. Kateřina Tejnorová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com