Homepage

Ekologická výuka v 6. B

V pátek 20. dubna také v naší třídě 6. B proběhla projektová výuka související se Dnem Země. Letošní téma pro nás bylo „Odpady“ a podle toho jsme také zvolili program. Nejprve jsme navštívili sběrný dvůr ve Šluknově, kde nám p. Skopalová pěkně vysvětlila, co sem můžeme dovézt, a proč vlastně odpady třídit. Zodpověděla nám všechny otázky, které nás zajímaly, a ještě jsme dostali malé dárky. Moc děkujeme.

Potom jsme se již vydali směrem na Rožany. Na kraji města jsme si oblékli rukavice, nachystali pytle a začali sbírat vše, co do přírody nepatří. A že těch odpadků ale bylo! Pokračovali jsme dál kolem rybníku Hraničář po cyklostezce k Rožanům. Cestou jsme objevili dokonce i černou skládku. Snažili se úplně všichni a výsledkem naší práce byla pěkná hromada odpadu včetně několika pneumatik.

Protože nám na čerstvém vzduchu trochu vyhládlo, udělali jsme si malý oheň a opekli si buřty, klobásky či rohlíky. Cestou zpátky už pořádně hřálo sluníčko, a tak při závěrečné zastávce v parku si někteří žáci radostně sedli do stínu stromů. Jiní ale ještě stihli vyzkoušet úkoly týkající se třídění odpadů, které tu byly připravené.

A naše dojmy? Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, pomohli jsme přírodě a ještě jsme stihli opékání. Takže prima den!

žáci 6. B, L. Steklá (tř. uč.) a S. Siváková (asistentka)

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com