Homepage

Proběhl zápis dětí do prvních tříd

Ve středu 4. 4. 2018 a 11. 4. 2018 (dodatečný termín) proběhl na naší Základní škole J. Vohradského ve Šluknově zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019.

K zápisu se dostavilo 84 budoucích žáčků.

Zápis proběhl jako tradičně v prostorách 1. stupně „malé školy“ v Žižkově ulici. Zde je přivítaly usměvavé paní učitelky, které formou rozhovoru a zadanými úkoly (např. popsat obrázek, rozlišit barvy, spočítat pastelky, nakreslit mužskou postavu, …) prověřovaly školní připravenost dětí.

Paní učitelky během zápisu sledovaly, jak dítě komunikuje (slovní zásoba, výslovnost), zda je schopno se soustředit při řešení zadaného úkolu, jak drží tužku, jaká je úroveň jeho rozumových schopností. Rodiče mohli samozřejmě zápisu svého dítěte přihlížet.

Za odměnu si pak děti odnesly malý dáreček, který pro ně vyrobili naši žáci.

Moc se na budoucí prvňáčky těšíme a přejeme, aby se jim v naší škole líbilo a dařilo.

Lenka Líbalová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com