Homepage

Projektový den ve 4. ročníku

Dne 28. března se na ZŠ konal projektový den „Mimořádné události, první pomoc, dopravní výchova a orientace v terénu“. Žáci čtvrtého ročníku se v rámci tohoto projektu věnovali především zdraví, poskytování první pomoci při běžných úrazech a zraněních a také bezpečnosti silničního provozu, chování chodce a cyklisty. Zhlédli krátké filmy týkající se těchto témat, v praxi si procvičili podávání první pomoci zraněným, na PC si vyzkoušeli, jak má vypadat správná výbava jízdního kola. Projektový den se žákům líbil, byl pro ně přínosný.

 

                                                                                                                                             tř. uč. čtvrtého ročníku

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com