Homepage

Den otevřených dveří pro rodiče a budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 22. 4. 2018 se konal v naší škole v Žižkově ulici Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Blíží se zápis do prvních tříd, a tak si děti v doprovodu svých rodičů přišly prohlédnout školu. Kromě prohlídky tříd paní učitelky seznámily rodiče s provozem a organizací školy.

Děti aktivně plnily různorodé úkoly v šesti třídách v přízemí a v 1. patře. Seznámily se tak se školním prostředím i s vyučujícími. Za splněné úkoly pak děti dostaly sladkou odměnu.

Rodiče se mohli podívat na vybavení tříd, seznámit se s činností školy a v neposlední řadě i s pedagogy, kteří jim zodpověděli jejich dotazy. Zároveň mohli navštívit i školní družinu, kde jim byla k dispozici paní vychovatelka.

Přesto, že jsme tento Den otevřených dveří realizovali poprvé, setkal se s velkými ohlasy rodičů.

Všichni jsme byli potěšeni, že se rodiče s dětmi přišli do naší školy podívat a už nyní se moc těšíme na budoucí prvňáčky jak u zápisu, tak i v září při nástupu do školy.

Vedení školy a pedagogický sbor

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com