Homepage

Jak jsme pracovali s příběhem Anny Frankové

Na našich webových stránkách jste už měli možnost se dozvědět, že se žáci 2. stupně naší základní školy zúčastnili výstavy ve šluknovském zámku. Jednalo se o výstavu, která mapuje příběh Anny Frankové. V článku jste se také dozvěděli, jak jsme se na výstavu připravovali.

Dnes bych Vás chtěla seznámit s tím, jak jsme poznatky z této výstavy zužitkovali v následujících hodinách a jak jsme s informacemi dále pracovali.

V devátých ročnících jsme se pokusili o esej. Požadavkem bylo, aby esej obsahovala prvky úvahy, charakteristiky i vyprávění či popisu děje. Zadání obsahovalo i požadavek na délku eseje, její grafickou úpravu a pravopisnou správnost. Esej jsme po dokončení doplňovali vhodnou ilustrací.

Jak se nám práce podařila, můžete vidět na nástěnce v přízemí školy.

V osmých ročnících jsme se pokoušeli o plakátové sdělení. Podobné, jaké jsme viděli na výstavě. Tentokrát jsme pracovali v tříčlenných týmech. Naším úkolem bylo dobře si rozdělit úkoly, rozvrhnout si práci časově, zužitkovat získané informace a práci zvládnout i po grafické stránce. Po uplynutí doby, která nám byla na práci poskytnuta, jsme všechny práce vyvěsili v učebně českého jazyka, a pak jsme hodnotili, jak kdo obstál ve třech stanovených kategoriích: nejlepší text, nejlepší grafická úprava a celkově nejlepší práce.

Bylo to docela napínavé, ale pak už jsme se konečně dozvěděli výsledky. Zde jsou:

Nejlepší text:

V této kategorii zvítězily dívky z 8. B, Simona Špirochová, Natálie Poláková a Lucie Hrubošová. Pěkné texty, ale měli i další žáci.

Nejlepší grafická úprava:

V této kategorii se nejvíce líbila práce Terezy Nepovímové, Jany Luftové a Zdeny Jonášové z 8. A

Nejlepší práce jako celek:

Jako celek se nejvíce líbila opět práce dívek z 8. B

Nejlepší práce z osmých ročníků budou opět vystaveny v přízemí školy, kde si je můžete prohlédnout.

A. Müllerová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com