Homepage

Klíče pro páťáky aneb vítáme Vás mezi námi

První polovina školního roku je za námi a uběhla, ani nevíme jak.

Uteklo to jako voda, a proto začínáme pomalu myslet na to, že naši deváťáci brzy opustí naši školu a místo nich na druhý stupeň nastoupí žáci noví, nynější žáci pátých ročníků.

Přechod na druhý stupeň základní školy je bezesporu velkou změnou, jak pro rodiče, tak někdy i pro žáky. A změny bývají někdy spojené s řadou obav. Jak to ten náš kluk – holka jen zvládne? Nebude to náročné?  Co všechno vlastně bude jiné?

Abychom rozptýlili obavy rodičů i našich budoucích žáků, připravujeme již delší čas různé projekty, při nichž spolupracují žáci druhého stupně se svými mladšími spolužáky. Při těchto projektech mají také menší děti možnost poznávat nás, učitele 2. stupně.

I v letošním roce jsme se rozhodli pokračovat ve vytváření pozitivních vazeb mezi žáky prvního a druhého stupně. V uplynulých měsících již takto proběhlo několik zdařilých menších akcí, o kterých jste mohli číst zde ve Šluknovských novinách, nebo na webových stránkách školy.

Jedna z těch větších nás ovšem čekala až v lednu a byla určena právě těm, které příští rok čeká ona významná změna – tedy přechod na 2. stupeň, žákům nynějších pátých ročníků.

1. února jsme se sešli v odpoledních hodinách v aule naší základní školy.  Zde se našim páťákům a jejich rodičům představila jak paní ředitelka, spolu se zástupkyní pro druhý stupeň, tak všichni vyučující druhého stupně.

Zároveň naši žáci devátých ročníků představili mladším spolužákům nové předměty, které je na druhém stupni čekají. A pak už se žáci pátých ročníků vydali po škole, aby si na devíti stanovištích vyzkoušeli zajímavé úkoly a také si prohlédli odborné učebny „velké“ školy. Na této průzkumné cestě školou  provázeli děti jejich rodiče, aby si i oni mohli naši školu důkladně prohlédnout. Nikdo se nemusel bát, že zabloudí, protože rodiče i děti měli průvodce z řad žáků osmých ročníků a po škole byla rozmístěna informační centra.

Po prohlédnutí celé „naučné“ trasy jsme se opět sešli v aule, kde fungovala školní „čajovna a kavárna“, v níž se děti i dospělí mohli občerstvit a také tu sídlila redakce speciálního vydání školních novin z tohoto slavného dne.

A den ještě zdaleka nekončil, neboť před námi bylo ještě to nejdůležitější. Slavnostní předávání symbolických klíčů od „velké“ školy, kterým jsme naše páťáky přijímali do cechu „druhostupňového“.

Nálada byla slavnostní a klíče předávala budoucím šesťákům sama paní ředitelka. A to vše bylo doprovázeno školní hymnou, kterou pro takové slavnostní okamžiky máme.

Věřím, že pro žáky pátých ročníků a jejich rodiče to bylo příjemně strávené odpoledne a všem svým kolegům a dobrovolníkům z řad našich žáků děkuji za přípravu i provedení celého projektu.

Mgr. Alena Müllerová

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com