Homepage

Mikulášská přespávanda 8. B

V listopadu přišli někteří žáci s nápadem, že bychom přespali ve škole. A protože si zároveň chtěli vzít své čertovské a andělské oblečení, domluvili jsme se s p. uč. Eichlerovou a s žáky 2. B na Mikulášské přespávandě. Matěj B., Lucka G., Adélka a Sabina nám připravili na tento večer skvělý program a my všichni jsme se na 1. prosince velmi těšili.

V pátek večer jsme se sešli v kuchyňce, kde se druháci i osmáci rozdělili do tří skupinek a každá u své kuchyňské linky vykrajovala perníčky. Po ozdobení se šli druháci ubytovat do malé tělocvičny a osmáci si zatím pro ně připravili stezku odvahy.

Každý druhák si musel společně s andělem projít školní chodbu potmě a splnit úkoly na pěti stanovištích. I když čerti byli strašidelní a dost křičeli, všichni druháci statečně stezku prošli a úkoly splnili. Před vyhodnocením si všichni zasportovali v malé tělocvičně a pak už každý, kdo prošel stezku odvahy, dostal od Mikuláše balíček se sladkostmi.

Před spaním jsme si ještě zasportovali a kolem půlnoci se všichni osmáci uvelebili do spacáku. Chvíli si ještě povídali, ale pak je přepadla únava a v tělocvičně nastal klid.

A jak naše přespávanda dopadla? O tom, že akce byla vydařená, svědčilo obrovské nadšení dětí, spokojené úsměvy na tvářích a navázání nových přátelství mezi druháky a osmáky.

Všechny děti si zaslouží pochvalu za vzorné chování, dodržování pravidel a rozdávání dobré nálady.

J. Rostová

 

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com