Homepage

Návštěva z MŠ ve 4. A

15. listopadu nás ve škole navštívily děti z MŠ s paní učitelkou Ilkovou. Malí i větší žáčci utvořili skupinky, ve kterých následně společně pracovali - četli, počítali, doplňovali, vyprávěli, kreslili a především se seznamovali.  Čtvrťáci svým mladším kamarádům ukázali třídu a práci při vyučování. Strávili jsme společně velice pěkné dopoledne, které bylo přínosem pro malé i velké a všem se líbilo. Těšíme se na další společná setkání.

tř. uč. Kateřina Zahejská

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com