Homepage

Převzetí klíče - akce pro 5. ročník

Vážení rodiče,

ve čtvrtek dne 1. února 2018 ve 14.30 hodin proběhne na naší škole akce pro páté třídy „Převzetí klíče“.

Jedná se o akci, jejímž cílem je odstranění případných obav dětí i Vás, rodičů, z přechodu žáků pátého ročníku na 2. stupeň.

Akce se bude konat  v odpoledních hodinách, abyste se jí mohli zúčastnit i Vy, rodiče. Účast na této akci Vám umožní blíže poznat vyučující 2. stupně, předměty, které jsou pro Vaše děti nové, a také způsob výuky na 2. stupni. Rovněž si budete moci prohlédnout odborné učebny, ve kterých probíhá výuka na 2. stupni.

Slavnostní zahájení proběhne v aule školy, odkud se pak odeberete na poznávací trasu, kde se na jednotlivých stanovištích seznámíte s náplní předmětů 2. stupně. Vaše děti zde pak plněním zajímavých úkolů budou postupně sbírat body, za které je na konci jako odměna čeká symbolické převzetí klíče od „velké školy“.

Na stanovištích se setkáte s vyučujícími 2. stupně a žáky devátého ročníku, kteří Vás budou celou akcí provázet.

Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si tuto, pro Vaše dítě jistě významnou akci, nenecháte ujít.

A. Müllerová (garant akce)

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com