Homepage

Informace k průběhu zápisu dětí do prvních tříd

Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 se bude konat 21. 1. 2016 od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ v Žižkově ulici.

Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. K zápisu se musí dostavit i děti s odkladem školní docházky.

Pro rodiče s dětmi bude otevřený prosklený vchod budovy, kde si každý rodič vyzvedne u asistentky registrační číslo. Toto registrační číslo je nutné si uschovat. Pod tímto registračním číslem bude každé dítě evidováno a do konce února bude zveřejněn pod těmito registračními čísly seznam přijatých dětí do 1. ročníku.

Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí a v 1. patře nové budovy. Děti budou rozděleny dle počátečního písmene příjmení (v přízemí budou zkoušeny děti s počátečním písmenem příjmení M – Z a v 1. patře budou děti s počátečním písmenem příjmení A – L).

V době, kdy budou děti zkoušeny, obdrží rodiče žádost o přijetí, kterou vyplní. Pro tyto účely musí rodiče doložit důležité údaje o dítěti a o obou dvou zák. zástupcích (jméno, příjmení, bydliště a tel. kontakt), proto je nutné mít s sebou potřebné doklady (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. pas).       

Z důvodu zamezení dlouhé čekací doby prosíme rodiče, aby svůj příchod nesměřovali pouze na 14. hodinu, ale aby k příchodu využili celého nabízeného časového rozpětí konání zápisu.

                                                                             Mgr. Lenka Líbalová (zást. řed. pro I. st.)

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com