Homepage

Třída 1.A

Návštěva školního klubu
13. Červen 2015

Návštěva školního klubu

Druhý červnový týden jsme navštívili školní klub, kde se nám velmi líbilo. Moc děkujeme panu vychovateli T. Rozvoralovi za krásně strávenou první vyučovací hodinu. Poslechli jsme si zde pohádku o Půďácích, která nás velmi zaujala, příští týden chceme strašidýlka kreslit.

K. Zahejská

více zde
Druhé místo v soutěži ve sběru PET lahví
13. Červen 2015

Druhé místo v soutěži ve sběru PET lahví

Ve čtvrtek 11. června se v zámku uskutečnilo vyhlašování výsledků ve sběru PET lahví za tento školní rok. Za jednotlivce vyhrála první místo Nikolka Zemanová a naše třída se celkově umístila na krásném druhém místě. Děti si převzaly pro celou třídu velký dort a šek v hodnotě 5 000 Kč, které chceme utratit v příštím školním roce za cestování. Na sladké odměně si malí výherci pochutnali v pátek o přestávce. Už se těšíme na další pokračování soutěže ve sběru PET lahví. Zkusíme být příští rok první ?!?

 K. Zahejská

 

více zde
ZOO Děčín - náš první školní výlet
8. Červen 2015

ZOO Děčín - náš první školní výlet

Po celý školní rok si ve třídě často vyprávíme o domácích i cizokrajných zvířátkách, proto jsme je jeli i navštívit do zoologické zahrady. Čekal nás tu výukový program s prohlídkou zahrady, dozvěděli jsme se zde spoustu zajímavostí, viděli různé druhy zvířat, mnohé z nich jsme dosud ani neznali. Po svačině jsme si mohli hrát na dětském hřišti, nakoupit si něco na zub či na památku a podívat se ještě jednou na zvířata a některá si i pohladit. Byl to náš první školní výlet, který se nám moc líbil, všichni se vrátili spokojení, s krásnými zážitky.

Kateřina Zahejská

více zde
Den dětí
2. Červen 2015

Den dětí

Na Den dětí jsme si naplánovali výuku v přírodě. Cílem byla konírna v Království. Po cestě jsme pozorovali rostliny a domácí zvířata, připomněli jsme si názvy členů jejich rodin. Také jsme si zpívali a samozřejmostí byla tělesná aktivita po celé dopoledne. Na konírně jsme si mohli nakrmit a pohladit koně. Na konci výuky čekala na každého žáčka sladká odměna s malou hračkou.

                                      K. Zahejská

více zde
Návštěva ZUŠ
25. Květen 2015

Návštěva ZUŠ

Ve čtvrtek 21. května jsme se vypravili na návštěvu do Základní umělecké školy ve Šluknově, kde se nám věnovaly paní učitelky H. Ansorgová a H. Klinarová. Hudební školu jsme si prohlédli, vyzkoušeli jsme si některé hudební nástroje a zazpívali jsme si. Dětem se v Základní umělecké škole líbilo a některé z nich se rozhodly, že od příštího školního roku ji budou navštěvovat a hudbě se zde budou více věnovat. Zájemcům budou předány podrobnější informace.

K. Zahejská

více zde
Besídka pro rodiče
11. Květen 2015

Besídka pro rodiče

Žáčci z 1. A si pro své nejbližší připravili pásmo pohádek, říkadel, jarních písniček a básniček, které předvedli na své jarní besídce ve středu 6. května. Děti se na vystoupení s chutí a pílí připravovaly, představení se jim moc povedlo a rodičům se velmi líbilo.

Kateřina Zahejská

 

více zde
Majáles
3. Květen 2015

Majáles

Poslední den v měsíci dubnu se žáci prvního ročníku zúčastnili zdejší slavnosti Majáles. Zapojili jsme se do průvodu, od budovy SLŠ jsme šli na náměstí, kde byla vztyčena májka. Poté jsme se odebrali do parku, kde pro nás studenti a učitelé SLŠ připravili zábavné soutěživé hry se sladkou odměnou.  Počasí nám tento den přálo, a tak jsme si sluneční den hezky užili. Děkujeme studentům a učitelům SLŠ za krásný program.

K. Zahejská

více zde
Den Země
28. Duben 2015

Den Země

Ve středu jsme se věnovali v rámci projektu ke Dni Země ochraně životního prostředí a třídění odpadu. Ve třídě jsme se podívali na dokument věnovaný recyklaci odpadu, navštívili jsme místní novou kompostárnu a venku jsme pozorovali proměny přírody na jaře. V parku jsme si zopakovali, jak třídit odpad a zúčastnili jsme se soutěží.    

                                                         Kateřina Zahejská   

více zde
Jak být dobrým kamarádem
9. Březen 2015

Jak být dobrým kamarádem

První den školy po jarních prázdninách jsme si zpříjemnili přednáškou o mezilidských vztazích. Přijela k nám paní Pencová, která si s námi vyprávěla o kamarádech, kamarádství, vztazích mezi kamarády, správném chování a o tom, jak velmi důležité je mít kamarády. Děti pozorně celé přednášce naslouchaly a aktivně se do ní zapojovaly. Nakonec si zahrály i pár zajímavých her. 

více zde
Návštěva z mateřských škol
26. Únor 2015

Návštěva z mateřských škol

Dne 25. 2. 2015 se na nás přišly podívat do školy děti a paní učitelky z MŠ Sídliště a MŠ Svojsíkova. Ukázali jsme svým kamarádům ze školky vše, čemu jsme se od začátku školního roku již naučili. Pracovali jsme ve skupinkách smíchaných ze školáků a dětí z mateřské školy, hráli jsme si společně s písmenky, slabikami, slovy a větami, četli jsme, psali a kreslili. Strávili jsme dohromady se školkou v I. A dvě vyučovací hodiny a všem se nám toto dopoledne velmi líbilo. Těšíme se opět na další setkání se svými mladšími kamarády, které příště proběhne v mateřských školách.

více zde
Pracovní činnosti v 1. A
4. Únor 2015

Pracovní činnosti v 1. A

Již půl roku se v hodinách PČ učíme pečlivě stříhat, lepit, navlékat, skládat, ohýbat, třídit a modelovat. Pracujeme především s papírem, látkami a přírodninami. První únorovou hodinu PČ jsme si hráli s víčky z PET lahví, která jsme si vypůjčili ze sbírky pro Terezku. Z barevných víček jsme vytvářeli ve třídě nejrůznější tvary, obrazce a předměty. A jak se nám to povedlo? Posuďte z fotografií sami.

více zde
První vysvědčení
1. Únor 2015

První vysvědčení

V 1. A se ve čtvrtek rozdávalo první vysvědčení - to bylo radosti...

více zde
První ročník v kostele a na faře
1. Únor 2015

První ročník v kostele a na faře

I když už uplynul více než měsíc od Štědrého dne, v kostele a na faře bylo možné ještě zhlédnout výstavu betlémů. Křesťanské Vánoce totiž končí až na Hromnice, což je 2. února. Vydali jsme se proto 27. 1. 2015 na smluvenou schůzku s panem farářem. Velmi vřele nás přivítal a ochotně nám betlémy ukázal. Děti pak ještě zazpívaly koledy, a protože venku padal sníh, připadalo nám, že Vánoce teprve začínají.  

více zde
Prvňáci v divadle
14. Leden 2015

Prvňáci v divadle

Pro naše prvňáčky si členové souboru Rolnička (loutkové divadlo) a Kvítko (divadlo hrané žáky naší školy) připravili dvě pěkné pohádky s poučením na konci. Všechny děti seděly a napnutě sledovaly děj. Po příchodu do školy jsme si o pohádkách povídali. Také jsme si řekli, jaké druhy loutek existují a jak vypadá práce v divadle. Děkujeme všem, kteří na pohádkách pracovali. Obě představení se nám moc líbila.

K. Zahejská

více zde
Vánoční besídka v 1. A
5. Leden 2015

Vánoční besídka v 1. A

Dne 18. 12. 2014 se na naší škole konal Den otevřených dveří. Děti z 1. A si na toto odpoledne připravily ve třídě pro své rodiče, prarodiče a sourozence svou první vánoční besídku. Zpívaly se zde koledy, recitovaly se básničky a říkanky o Vánocích a o zimě a Matěj Camfrla nám dokonce zahrál na housle. Dětem se tato akce velmi povedla a měly z ní radost.

                                                                                                                                                    Kateřina Zahejská

více zde
9. A a  1. A
15. Prosinec 2014

9. A a 1. A

Žáci z 9. A si 4. prosince připravili pro žáčky z 1. A společné setkání  na velké škole. Prvňáčci čekali na své starší spolužáky v aule. Ti ale nepřišli. Místo nich se však k úžasu celé 1. A objevil Mikuláš s anděly a čerty. Každý malý žáček jim přednesl básničku a byl za to obdarován sladkou nadílkou. Na závěr zazpívali prvňáčci společně ještě pár koled a písniček. Děti byly nadšené a plné dojmů. Skoro vůbec se nebály, nebo jen trošičku. Mikuláši, andílkům i čertům moc děkujeme!  

 

více zde
Celostátní projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ
15. Říjen 2014

Celostátní projekt 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

Dne 9. 10. 2014 se na naší škole v Žižkově ulici konala výstava domácích mazlíčků pod názvem „Máme rádi zvířata…“, kterou pro nás prvňáčky uspořádali žáci 2. stupně pod vedením p. uč. A. Müllerové, F. Kadeřábka a L. Steklé. Do akce se zapojili i mnozí dospělí  z řad učitelů a rodičů. Děti si během odpoledne prohlédly výstavu drobného zvířectva a přitom plnily soutěžní úkoly, které obstarali žáci devátých ročníků. Tento projekt se nám všem moc líbil, děkujeme za realizaci a vynaložené úsilí, které bylo odměněno radostnými úsměvy a spokojeností z řad dětí i rodičů.

Třídní učitelky 1. ročníku

více zde
I. A na výstavě hub
30. Září 2014

I. A na výstavě hub

Výstava hub

Poslední vyučovací hodinu v pátek 26. 9. se prvňáčci vypravili do DK na výstavu hub.

Viděli mnoho známých i vzácných druhů hub ze zdejšího okolí, také si prohlédli atlasy hub.

Výstava byla velmi pěkná a všem  dětem z I. A se líbila.

 

Kateřina Zahejská

více zde

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com