Homepage

Základní údaje

Účel a předmět činnosti:
Základní škola uskutečňuje základní vzdělání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Typ školy: úplná ZŠ
Součásti školy: školní družina, školní jídelna a školní klub.
IČO: 49888579
IZO ZŠ: 102 065 373
IZO ŠD: 116 100 419
IZO ŠJ: 102 641 056
ID datové schránky: 25rpdw6


Sídlo:
ul. T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknovhlavní budova a ředitelství (tel. 412 386 395) 
ul. Žižkova 722, 407 77 Šluknovprvní stupeň a školní družina (tel. 412 386 406) 
ul. Zahradní 1080, 407 77 Šluknovškolní jídelna (tel. 604 439 641)


Zřizovatel:
Město Šluknov
se sídlem náměstí Míru 1
407 77 Šluknov
IČO: 261 688

Ředitel školy: Mgr. Renata Sochorová (tel. 736 633 581) 
Zástupce ředitele pro I. stupeň: Mgr. Lenka Líbalová (tel. 731 495 478) 
Zástupce ředitele pro II. stupeň: Mgr. Marcela Sobotková (tel. 731 495 477) 
Školská rada:
Činnost školské rady vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb. (její činnost se řídí schváleným statutem a jednacím řádem).
 
předseda - Tomáš Luft
členové - Viola Kindermannová, Josef Sivák

Eva Baboráková, Jana Kociánová, Silvie Slavíková

Gabriela Krebsová, Lenka Líbalová, Jana Vomelová 

© 2014 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín | T.G.Masaryka 678, 407 77 Šluknov, telefon: 412 386 395 | kremous.com